Céljaink

Az EU-FA Alapítvány tervezett tevékenysége

Eredeti célkitűzésünk szerint két olyan társadalmi csoporttal kívánunk folyamatosan foglalkozni, melyeknek a munka világába be- illetve  visszaintegrálása a legnehezebb.

1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók:

a. Vakok és gyengénlátók: eszközeink, tapasztalatunk, illetve piaci lehetőségeink az e csoporttal való munkára predesztinálnak. Pénzpiaci intézménnyel élő szerződésünk van foglalkoztatásukra, a munkájukhoz szükséges hardverek és szoftverek a rendelkezésünkre állnak, valamint új telephelyünkön kiváló munkakörülményeket tudunk számukra biztosítani, de a távmunka programunkra is ők a legalkalmasabb célcsoport. A tavalyi évben a Vakok Intézetével karöltve elértük, hogy vakok és gyengénlátók számára is elvégezhető legyen a PSZÁF által előírt vizsga, mely szakképesítésnek köszönhetően számtalan új lehetőség nyílik előttük a pénzügyi területen való elhelyezkedésre.

b., Mozgáskorlátozottak: a jövőben is egyszerű és könnyű fizikai munkát fogunk biztosítani e kategóriába tartozó munkavállalók számára.  Ezt a tevékenységünket az OKISZ Székházban heti egy alkalommal tanácsadó szolgálattal is elősegítjük.

Mindkét csoport tagjait távmunkásként fogjuk alkalmaztatni a már meglévő projektjeinkhez (4 fő vak, 4 fő mozgássérült munkavállaló), és ennek mintájára bővítenénk megbízásaink számát. A munka megvalósításához szükséges eszközöket a lakásukra helyezzük ki, az irányítást és kapcsolattartást az informatika korszerű eszközeivel kívánjuk megoldani.

c. Siketek, nagyothallók: az év során tervezzük tevékenységeink bővítését a siketek, nagyothallók számára elérhető munkavállalási lehetőségekkel. Ennek kezdeti lépéseiként felvettük a kapcsolatot olyan szervezetekkel, akik közreműködésével rövid időn belül megvalósíthatjuk elképzeléseinket.

2. Fiatal pályakezdők:

E tevékenységünk elsősorban a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága által szervezett EVS Programra vonatkozik (European Voluntary Service). A programhoz kapcsolódva a 2012-es év során már elnyertük a küldő szervezet státuszát, viszont a 2013-as év céljai között szerepel, hogy a fogadói státuszt is megpályázzuk (20-20 fő folyamatos foglalkoztatásával).

Az itthon elhelyezkedni akaró fiatalok számára más szervek bevonásával, illetve a felvételükhöz szükséges kompetenciákra képzést és tanácsadást biztosítunk (jogi   szabályozás, CV írás, interjún való  viselkedés,  pénzügyi, pszichikai felkészítés, stb.), április-május hónapban 4×1 napos képzés keretében 36 fő részvételével.

E célok eléréséhez különböző információs és marketingeszközöket veszünk igénybe.

Továbbra is folyamatosan megjelenik „BOB INFO” c. kiadványunk, mintegy 5000 példányban havonta, az állásbörzékre szóróanyagokat és egyéb kiadványokat készítünk, valamint a honlapunkat rendszeresen frissítjük új információkkal.

A 2013-as évben is szervezünk az Iparszövetséggel közösen egy nagyobb, az atipikus foglalkoztatásról szóló budapesti konferenciát, melyet az év utolsó negyedévében tervezünk megvalósítani, e mellett további két vidéki megyeszékhelyen is szeretnénk konferenciát ugyanebben a témában (az év első és második felében egyet-egyet).

Fenti céljaink megvalósításához önkénteseink is nagyban hozzájárulnak: jelenlegi 38 fős számuk 2013-ra várhatóan eléri majd a 44 főt.

Mivel szervezetünk folyamatosan növekedett az évek során, ezért a célok és feladatok függvényében új szervezeti struktúrát, illetőleg újfajta finanszírozási módokat kell keresnünk. Ennek érdekében április és június között (az előkészítő szakaszt is figyelembe véve) 20 órás szervezetfejlesztésen veszünk részt.

Céljaink:

 • Elsődleges célunk, hogy főként a fiatalok és a magyar anyanyelvűek elhelyezkedését, és tartós foglalkoztatását elősegítsük Magyarországon, és az Európai Unión belül. Ennek keretében feltérképezzük a hazai és az EU-n belüli hiányszakmákat, s a munkavállalók szakmai képzésének, átképzésének költségét részben vagy egészben átvállaljuk, ezáltal támogatjuk elhelyezkedésüket a preferált területen.
 • A Magyarországra betelepülő külföldi vállalatok számára, elsősorban irodai munkákra a munkavállalók szakmai képzésének anyagi támogatása, közvetlenül az átképzést, szakmai képzést vállaló személyeken, intézményeken keresztül.
 • Szakértők bevonásával képzési- és elhelyezkedési programok kidolgozása.
 • Együttműködés kezdeményezése a programjainkhoz kapcsolódó iskolák és szervezetek között.
 • A gyakorlati oktatás megszervezésében való aktív közreműködés.
 • Szakmai konferenciák, workshopok szervezése.
 • Együttműködés a munkaügyi központokkal a munkanélküliek átképzésével és a pályakezdő munkanélküliek pályakorrekciójával kapcsolatosan.
 • Pályázatok kiírása.
 • Nemzetközi együttműködés kialakítása hasonló profilú civil szervezetekkel és szakemberekkel, elsősorban a szomszédos országokban élő magyar közösségek körében és az Európai Unió területén belül.
 • Újszerű foglalkoztatási formák (távmunka, kismamák részmunkaidőben történő foglalkoztatása) alkalmazásának népszerűsítése, elősegítése szakmai képzések útján.
 • Hátrányos helyzetű (megváltozott munkaképességű, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, tartósan álláskeresők, pályakezdő álláskeresők) munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, szakmai képzése, átképzése.
 • Munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek további javítása állásinterjúra felkészítő tréningek, munkavállalási tanácsadás segítségével (mentorálás).